Go to file
Tage 90a9662e5d typ klar 2023-05-25 10:40:45 +02:00
css typ klar 2023-05-25 10:40:45 +02:00
font first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
icons first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
img first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
js typ klar 2023-05-25 10:40:45 +02:00
favicon.ico first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
index.html first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
manifest.json first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
readme.md first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00
sw.js first commit 2023-04-27 10:53:46 +02:00

readme.md

PWA på github

Om ditt användarnamn är bygren
Skapa då ett repository som heter: bygren.github.io
Ladda upp hela ditt projekt.

Skapa olika ikoner

Oftas räcker det med en favicon.ico på 32x32 px och en ikon med storleken 512x512 px.
Blir dock bättre med flera png-ikoner.

Verktyg som gör om en ikon till olika storlekar

https://tools.crawlink.com/tools/pwa-icon-generator/