Go to file
Henrik Bygren d74ecda953 Safari fix 2024-04-30 08:02:34 +00:00
css Safari fix 2024-04-30 08:02:34 +00:00
font removed ._-files 2022-04-24 19:01:37 +02:00
icons upload 2022-03-28 16:19:20 +02:00
img upload 2022-03-28 16:19:20 +02:00
js removed ._-files 2022-04-24 19:01:37 +02:00
favicon.ico upload 2022-03-28 16:19:20 +02:00
index.html Uppdatera 'index.html' 2022-05-18 14:00:06 +00:00
manifest.json upload 2022-03-28 16:19:20 +02:00
readme.md add readme 2022-03-28 18:43:52 +02:00
sw.js Uppdatera 'sw.js' 2022-06-07 14:53:17 +00:00

readme.md

PWA på github

Om ditt användarnamn är bygren
Skapa då ett repository som heter: bygren.github.io
Ladda upp hela ditt projekt.

Skapa olika ikoner

Oftas räcker det med en favicon.ico på 32x32 px och en ikon med storleken 512x512 px.
Blir dock bättre med flera png-ikoner.

Verktyg som gör om en ikon till olika storlekar

https://tools.crawlink.com/tools/pwa-icon-generator/