webserver-m0/README.md
2023-08-21 13:14:36 +02:00

970 B

Docker-compose LEMP

Inkluderar

 • nginx -> localhost:80
 • php
 • mariadb -> mariadb
 • phpmyadmin -> localhost:8080
 • composer

HowTo

Webbroten
www/public
Starta servern (containern) med
docker-compose up -d
Stoppa servern (containern) med
docker-compose down
Serverns url
localhost
phpmyadmin
localhost:8080
Anslut till MariaDB med php
<?php
  // Definierar konstanter med användarinformation.
  define ('DB_USER', 'userName'); // Användare i MariaDB
  define ('DB_PASSWORD', '12345');
  define ('DB_HOST', 'mariadb');
  define ('DB_NAME', 'dbName');  // Databasen som anslutning skall ske till

  // Skapar en anslutning till MariaDB och databasen dbName
  $dsn = 'mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME . ';charset=utf8';
  $db = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASSWORD);
?> // Ej nödvändigt att avslut "ren" php med ?>

ToDo

Stöd för https, TLS (ssl).