Go to file
Henrik Bygren fcf4a69ca1 init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
config init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
db init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
docker/php init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
sveltekit init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
www/public/api init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
.gitignore init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
README.md init 2023-03-27 14:29:52 +02:00
docker-compose.yml init 2023-03-27 14:29:52 +02:00

README.md

Docker-compose LEMP

Inkluderar

 • nginx
 • SvelteKit -> localhost
 • php -> /api/
 • mariadb -> mariadb
 • phpmyadmin -> localhost:8080
 • composer

HowTo

SvelteKit

SvelteKit-projekt skapas i katalogen sveltekit

cd sveltekit
npm create svelte@latest .
npm i

API med php

Backend skrivet i php skall ligga i

/www/public/api

Starta servern (containern) med

docker-compose up -d

Stoppa servern (containern) med

docker-compose down

Logga SvelteKit till terminalen

Tyvärr loggas inte fel från Sveltekit till terminlalen. Öppna en ny terminal och skriv:

docker logs -f <Namnet på node-containern>

Serverns url

localhost

phpmyadmin

localhost:8080

Anslut till MariaDB med php

<?php
  // Definierar konstanter med användarinformation.
  define ('DB_USER', 'userName'); // Användare i MariaDB
  define ('DB_PASSWORD', '12345');
  define ('DB_HOST', 'mariadb');
  define ('DB_NAME', 'dbName');  // Databasen som anslutning skall ske till

  // Skapar en anslutning till MariaDB och databasen dbName
  $dsn = 'mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME . ';charset=utf8';
  $db = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASSWORD);
?> // Ej nödvändigt att avslut "ren" php med ?>

ToDo

Stöd för https, TLS (ssl).