Go to file
2023-05-25 11:56:15 +02:00
css Project completed 2023-05-25 11:56:15 +02:00
font init 2023-04-27 10:47:26 +02:00
icons init 2023-04-27 10:47:26 +02:00
img init 2023-04-27 10:47:26 +02:00
js Project completed 2023-05-25 11:56:15 +02:00
favicon.ico init 2023-04-27 10:47:26 +02:00
index.html init 2023-04-27 10:47:26 +02:00
manifest.json init 2023-04-27 10:47:26 +02:00
readme.md Project completed 2023-05-25 11:56:15 +02:00
sw.js init 2023-04-27 10:47:26 +02:00

PWA på github

Om ditt användarnamn är bygren
Skapa då ett repository som heter: bygren.github.io
Ladda upp hela ditt projekt.

Länk: https://taxfrauderdos.github.io/

Skapa olika ikoner

Oftas räcker det med en favicon.ico på 32x32 px och en ikon med storleken 512x512 px.
Blir dock bättre med flera png-ikoner.

Verktyg som gör om en ikon till olika storlekar

https://tools.crawlink.com/tools/pwa-icon-generator/