Go to file
Oxelmanidig 9d23fecad5 nästan klar 2023-05-25 11:12:17 +02:00
css nästan klar 2023-05-25 11:12:17 +02:00
font First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
icons First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
img First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
js nästan klar 2023-05-25 11:12:17 +02:00
favicon.ico First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
index.html First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
manifest.json First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
readme.md First commit 2023-04-27 11:05:42 +02:00
sw.js Nästan klar med Javan 2023-05-04 12:09:20 +02:00

readme.md

PWA på github

Om ditt användarnamn är bygren
Skapa då ett repository som heter: bygren.github.io
Ladda upp hela ditt projekt.

Skapa olika ikoner

Oftas räcker det med en favicon.ico på 32x32 px och en ikon med storleken 512x512 px.
Blir dock bättre med flera png-ikoner.

Verktyg som gör om en ikon till olika storlekar

https://tools.crawlink.com/tools/pwa-icon-generator/