Good Tricks goodtricks
  • USA
  • https://vn-rom.net/category/thu-thuat-hay/
  • Bước 3: Chọn tính năng "Chuyển đổi thành văn bản" hoặc "Chuyển đổi sang văn bản". Bước 4: Zalo sẽ tự động chuyển đổi âm thanh thành văn bản. Sau khi hoàn thành, bạn có thể xem và sao chép văn bản đã chuyển đổi.

  • Joined on 2024-03-23